Enurezis Nokturna-Gece Alt Islatmak: Çaresiz Değilsiniz

Çocukluk yaş grubunda önemli problemlerden bir tanesi de gece alt ıslatmaktır (Enürezis Nocturna). Erkek çocuklarda kızlara göre 1,5 kat daha fazla görülür. Toplumda görülme sıklığı ise 5 yaşında %15-20 iken, bu oran…

İkinci Yaşam: Çocuklarda Böbrek Nakli

Acıbadem Bursa Hastanesin SGK ile nakil konusunda anlaşmalı olup, hastalarımız bu güzel ortamda nakillerini olmakta ve bu işlem ve sonraki takipleri için herhangi bir ödeme yapmamaktadırlar. 

Nefronofitizi

Nefronofitizi (NPHP), tipik olarak son dönem böbrek hastalığına (SDBH) ilerleyen bir grup otozomal resesif kistik böbrek hastalığının neden olduğu klinik bir durumdur. Primer silia, bazal cisimler ve centrozomların fonksiyonuna katılan proteinleri kodlayan çok sayıda gende mutasyonlar, böbrek hastalığı ve ekstrarenal bulgular ile sonuçlanır.

Böbreklerimize İyi Davranalım

Tüm dünyada böbrek hastalıkları önemli bir halk sağlığı problemidir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda yaklaşık 50 bin kişide değişik evrelerde böbrek hastalığı olduğu bilinmektedir ve bu sayının katlanarak arttığı düşünülmektedir. Yine yapılan çalışmalarda gösterilmiştir…

Sistinozis

 Türkiye’de 300’ün üzerinde Sistinozis hastası olduğu bilinmektedir. Ülkemizde Sistinder isimli hasta yakınları ve gönüllülerin kurduğu bir sivil toplum kuruluşu da vardır. Dernek “Sistinozisle Savaşmıyoruz, Hastalığımızla Yaşamayı Biliyoruz” sloganı ile hareket etmekte, sistinozisli hasta ve yakınlarının sorunlarını çözmek, yaşam kalitelerini arttırmak için çaba göstermektedir.

İdrar Bekletmek ve İdrar Yolu Enfeksiyonu

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE) başlıca 2 nedenle olur. Birincisi idrar yollarında yapısal anormallikler vardır ve zamanında tanı konmaz ve gerekli müdahaleler yapılmazsa çocuk neredeyse yüksek ateşle seyreden İYE’dan hiç kurtulamaz. İYE…

Çocuk Nefroloji

Doç.Dr.Hakan Erdoğan

İletişim

0539 482 05 75

Cumhuriyet Mahallesi, FSM Bulvarı, Yağmur Sokak, Cadde 224 Sitesi, C Blok Kat:4 Daire:7 Nilüfer/Bursa