Çocuklarda IgA Nefropatisi ve Güncel Tedavi (HSP Nefriti)

Genelde IgA Vaskülitinde böbrek tutulumu oranı %20-54 arasında bildirilmektedir. Renal tutulum klinik bulguların başlamasından sonraki ilk hafta ile 1 ay arasında ortaya çıkar. Ekstrarenal bulguların şiddeti ile böbrek tutulumu arasında bir ilişki yoktur. IgA Vaküliti geçiren büyük çocuklarda böbrek tutulumunun daha sık olduğu bildirilmektedir. 2010’da Jouhola ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 7 yaş üzerindeki çocuklarda böbrek tutulum sıklığı 2.7 kat artmaktadır.

Çocuklarda Gündüz İdrar Kaçırmak Ciddi Bir Sorundur

Çocukluk yaş grubunda sık karşılan problemden bir tanesi de gündüz idrar kaçırmaktır ve altta yatan önemli bir hastalığın habercisi olma ihtimali yüksektir. Bu problemler çoğunlukla böbrek, idrar yolları ve özellikle idrar torbası…

Çocuklarda Steroide Dirençli Nefrotik Sendromda Tedavi Seçenekleri

Çocuklarda İdiopatik Nefrotik Sendrom (NS) tanısı alan olguların büyük bölümü Minimal Lezyon Hastalığıdır (MLH) ve bu hastalarda ampirik olarak başlanan Steroid tedavisi faydalı olur. Bununla beraber %10-20’lik bir hasta grubu steroide yanıt vermez ve bu hastalar Steroide Dirençli NS olarak tanımlanır (SDNS).  

Vezikoüreteral Reflüde Gelinen Son Nokta

Vezikoüreteral Reflü (VUR) idrarın idrar torbasından (Mesane),  böbreğe geri kaçmasıdır. İlk kez 1960 yılında çocuklarda tanımlanmıştır. O tarihten beri çocuk nefrolojinin en ilgi çekici konusu olmuştur.

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonuna Dikkat!!!!

İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE) çocukluk yaş grubunda sık karşılaşılan problemlerdir. Erkek çocukların %2’si kız çocukların %3-8’i yaşamları boyunca en az 1 kez İYE geçirirler. İlk 3 ayda erkek çocuklarda daha sık görülürken 3…

Antenatal Hidronefroz: Anne Karnındaki Bebeklerde Böbrek Genişlemesi

Yirmi yıl öncesine kadar kimsenin haberinin olmadığı, ancak ultrasonun giderek yaygınlaşması ile hamileliğin 2. veya 3. trimestirinde saptanan bebeğin böbreğindeki genişleme yüz gebelikten 1-5’inde görülüyor. Aslında ailelerde sıkıntı yaratsa da önemli bir…

Çocuk Nefroloji

Doç.Dr.Hakan Erdoğan

İletişim

0539 482 05 75

Cumhuriyet Mahallesi, FSM Bulvarı, Yağmur Sokak, Cadde 224 Sitesi, C Blok Kat:4 Daire:7 Nilüfer/Bursa