Otozomal Dominat Polikisitik Böbrek Hastalığı ve Tedavide Yeni Gelişmeler

ODPKBH’nın sıklığı ORPKBH’dan daha fazladır ve 400-1000 doğumda 1 görülür. Avrupa ve Amerika kayıtlarına göre SDBY’ne gidiş oranı %5’dir. Bilinen 2 gen mutasyonu vardır. PKD1 16. kromozom üzerindeki mutasyondur ve vakaların %85’ini oluşturu. PKD2 ise 4. kromozom üzerindeki mutasyonlar ile oluşur ve vakaların %15’i bu gruptadır.

İdrar Bekletmek ve İdrar Yolu Enfeksiyonu

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE) başlıca 2 nedenle olur. Birincisi idrar yollarında yapısal anormallikler vardır ve zamanında tanı konmaz ve gerekli müdahaleler yapılmazsa çocuk neredeyse yüksek ateşle seyreden İYE’dan hiç kurtulamaz. İYE…

Böbreğinde Taş Olan Çocuklarda Beslenme Önerileri

Taşı olan hastalarda yaşam tarzı, yeterli su tüketimi, kilo kontrolü ve beslenme alışkanlıkları temelde üzerinde durulması gereken konulardır. Bunların dışında aslında eğer saptanabilirse taşın cinsi diyet konusunu yönlendiren diğer bir etmendir. Saptanan taşın cinsine göre öneriler daha net olacaktır.

Çocuklarda Steroide Dirençli Nefrotik Sendromda Tedavi Seçenekleri

Çocuklarda İdiopatik Nefrotik Sendrom (NS) tanısı alan olguların büyük bölümü Minimal Lezyon Hastalığıdır (MLH) ve bu hastalarda ampirik olarak başlanan Steroid tedavisi faydalı olur. Bununla beraber %10-20’lik bir hasta grubu steroide yanıt vermez ve bu hastalar Steroide Dirençli NS olarak tanımlanır (SDNS).  

Enurezis Nokturna-Gece Alt Islatmak: Çaresiz Değilsiniz

Çocukluk yaş grubunda önemli problemlerden bir tanesi de gece alt ıslatmaktır (Enürezis Nocturna). Erkek çocuklarda kızlara göre 1,5 kat daha fazla görülür. Toplumda görülme sıklığı ise 5 yaşında %15-20 iken, bu oran…

Çocuk Nefroloji

Doç.Dr.Hakan Erdoğan

İletişim

0539 482 05 75

Cumhuriyet Mahallesi, FSM Bulvarı, Yağmur Sokak, Cadde 224 Sitesi, C Blok Kat:4 Daire:7 Nilüfer/Bursa