Böbrek hastalıkları aileleri doktora götüren en sıkıntılı durumlardan bir tanesidir. Basit bir idrar yolu enfeksiyonunda (İYE) dahi akla hemen Son Dönem Böbrek Yetmezliği (SDBY) ve diyaliz gelir. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve bir çok hastalıkta erken tanı olması sebebi ile SDBY ve diyaliz olasılığı ne iyidir ki son yıllarda azalmıştır. Bununla beraber bazı bulguların ailenin ve doktorun gözünden kaçması ve önemsenmemesi durumunda tanı geciktiğinde maalesef tüm gelişmelere rağmen diyaliz kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle bazı böbrek hastalıklarında (Nefrotik Sendrom, Nefritik Sendrom, Henoch Schonlein Purpurası, Kistik Böbrek hastalıkları ve bazı genetik hastalıklar) diyalize gidiş bazen tüm çabalara rağmen görülmektedir.

Diyaliz SDBY gelişen hastalarda çok da istemediğimiz bir tedavi yöntemidir. Maalesef bu süreç hem aileler hem de çocuklar için oldukça zorludur. Bu açıdan 2 tedavi seçeceği vardır. Çocuk Nefrologları sıklıkla çocuklar için daha uygun olduğu için (Evde uygulama, daha az damar girişimi vb nedenler) Periton Diyalizini (PD) tercih etmektedirler. Bununla beraber PD yapılamayan hastalarda Hemodiyaliz (HD) diğer bir seçenek olarak elimizde bulunmaktadır. Çocuklar için daha uygun olduğunu düşündüğümüz PD de bile işler o kadar kolay olmamakta ve bir çok komplikasyon karşımıza çıkmaktadır.

Aslında elimizde diyaliz başlangıç aşamasında 3. bir seçenek daha vardır, o da Böbrek Naklidir. Aslında en ideali hastaların daha diyalize başlamadan böbrek nakline yönlendirilmesidir (Pre-Emptif Transplantasyon). Bu durumda Kan grubu ve doku uyumu olduğunda ek bazı araştırmalarla hastalara canlı veya kadavra vericilerden böbrek nakil yapılabilmektedir. Ülkemizde özellikle Kadavradan Böbrek Nakilleri verici sayısının az olması sebebi ile maalesef istenilen sayıda değildir. Bununla beraber canlı vericisi olmayan hastalar hemen kadavra nakil listesine eklenmelidir. Özellikle çocuk hastalarda aile üyelerinin istemesi durumunda canlıdan da böbrek nakli yapılmakta ve hatta daha iyi sonuçlar alınmaktadır (Seçilmiş vakalarda 10 yıllık böbrek sağ kalımları %80-90). Özellikle verici kişi anne veya baba ise ve kan grupları da uyuyorsa (Rh uygunluğu aranmaz), doku gruplarının en az yarısının kesin uyumu (3/6) söz konusudur. İlave olarak ek uyumda olursa (4/6 veya 5/6), bu durumda daha da iyi sonuçlar alınabilmektedir. Tabi özellikle canlı vericilerde vericinin (Anne-Baba-Yakın Akraba) ayrıntılı değerlendirilmesi sonrası onda herhangi bir problem yoksa bu işlem yapılabilmektedir. Örneğin daha önce kızı için böbrek vermek isteyen bir babanın değerlendirilmesi sırasında kalp damarlarının tıkalı olduğu görülmüş ve babaya By-Pass yapılmış ve nakil gerçekleştirilememiştir. Yani baba kızının hayatını kurtarmak isterken kızı babasının hayatını kurtarmıştır. Dolayısı ile vericinin sağlıklı olması temel kuraldır. Ayrıca son yıllarda laparoskopik yöntemler çok geliştiği için vericinin özellikle ameliyat sonrası bakımı ve iş hayatına dönüşü çok kısa süre içinde gerçekleşmektedir.

Nakil sonrası hastalar, hele bir diyaliz döneminden sonra nakil oldularsa onlar için ikinci bir yaşam başlamaktadır. Artık evde her gece PD yapmak, yada haftada 3-4 gün bir merkeze gidip HD’e girmek yoktur. Özgür bir şekilde yaşamını sürdürme imkanı yeniden doğmuştur. Nakil sonrası ilk 3-6 ay bağışıklık baskılayan ilaçlara bağlı biraz daha dikkatli olunması gerekmekte ama sonrasında düzenli ilaç kullanma, çok su içme kuralları ile birlikte belirli ayaklıklara (Ayda bir) nakil olunan merkeze kontroller gerekmektedir. Bu kontroller ilk yıldan sonra 3 aya kadar çıkabilmektedir.

Ülkemizde bir çok merkezde Böbrek Nakli yapılmaktadır. Bunlardan biri de Özel Bursa Acıbadem Hastanesidir. Çok deneyimli bir ekibi olan bu merkezde Böbrek Nakli sayısı 1000’lere yaklaşmaktadır. Ağustos 2019 sonrası bu ekibe katılmamla beraber çocuklarda da böbrek nakli başlamıştır. Nakil yaptığımız çocuk hastalar ve vericileri 5 gün içinde taburcu edilmişlerdir. 

Acıbadem Bursa Hastanesin SGK ile nakil konusunda anlaşmalı olup, hastalarımız bu güzel ortamda nakillerini olmakta ve bu işlem ve sonraki takipleri için herhangi bir ödeme yapmamaktadırlar.