Çocukluk yaş grubunda sık karşılan problemden bir tanesi de gündüz idrar kaçırmaktır ve altta yatan önemli bir hastalığın habercisi olma ihtimali yüksektir. Bu problemler çoğunlukla böbrek, idrar yolları ve özellikle idrar torbası (mesane) kaynaklı olabileceği gibi, bazen Şeker hastalığı gibi nefroloji dışı sebeplerle de olabilir. Bazen de ailesel sorunlar, aileye yeni bir kardeş gelmesi, okul ile ilgili sıkıntılar, arkadaş ilişkileri gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkabilir. İster organik bir problemle olsun, isterse de psikolojik nedenler olsun gündüz alt ıslatmaya zamınında müdahale edilmez ise süreç içinde ciddi problemlerle karşılaşılabilir.

Nefroloji problemler arasında idrar yolu enfeksiyonları (İYE), idrarın idrar torbasından böbreğe geri kaçması (Vezikoüreterl Reflü-VUR), böbrek taşları, idrarla kum atılması (Hiperkalsiüri), idrar torbasının küçük olması ve düzensiz çalışması (Nörojen Mesane), idrar torbasına giden sinirlerin bası altında olması (Gergin Omirilik vb.) gibi bir çok sebeple çocuklar gündüz idrar kaçırabilir. Ayrıca gündüz fazla idrar bekletmek, kabızlık gibi daha kolay çözülebilen problemler de gündüz idrar kaçırmaya sebep olabilir.

Bu problemlerin ortaya çıkarılması çok da zor değildir. Günlük işeme ve sıvı tüketim çizelgesi, basit bir üriner sistem ultrasonu ile çoğu zaman problem tahmin edilebilir. İlave olarak VUR için çekilen sondalı film (VCUG) ve idrar torbası hakkında ayrıntılı bir değerlendirme yöntemi olan ürodinami ile tanı konur.

Tanı konulması bazen sıkıntılı bir süreç olsada, ileride ortaya çıkacak psikolojik-nefrolojik problemlerin erkenden önlenmesi çok önemlidir. Bu nedenle ailelerin gündüz idrar kaçırma durumunda tanı ve tedavi açısından korkmadan hızlıca harekete geçmeleri bir çok açıdan faydalı olacaktır.