Antenatal Hidronefroz: Anne Karnındaki Bebeklerde Böbrek Genişlemesi

Yirmi yıl öncesine kadar kimsenin haberinin olmadığı, ancak ultrasonun giderek yaygınlaşması ile hamileliğin 2. veya 3. trimestirinde saptanan bebeğin böbreğindeki genişleme yüz gebelikten 1-5’inde görülüyor. Aslında ailelerde sıkıntı yaratsa da önemli bir…

Otozomal Dominat Polikisitik Böbrek Hastalığı ve Tedavide Yeni Gelişmeler

ODPKBH’nın sıklığı ORPKBH’dan daha fazladır ve 400-1000 doğumda 1 görülür. Avrupa ve Amerika kayıtlarına göre SDBY’ne gidiş oranı %5’dir. Bilinen 2 gen mutasyonu vardır. PKD1 16. kromozom üzerindeki mutasyondur ve vakaların %85’ini oluşturu. PKD2 ise 4. kromozom üzerindeki mutasyonlar ile oluşur ve vakaların %15’i bu gruptadır.

Böbreklerimize İyi Davranalım

Tüm dünyada böbrek hastalıkları önemli bir halk sağlığı problemidir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda yaklaşık 50 bin kişide değişik evrelerde böbrek hastalığı olduğu bilinmektedir ve bu sayının katlanarak arttığı düşünülmektedir. Yine yapılan çalışmalarda gösterilmiştir…

Çocuklarda Gündüz İdrar Kaçırmak Ciddi Bir Sorundur

Çocukluk yaş grubunda sık karşılan problemden bir tanesi de gündüz idrar kaçırmaktır ve altta yatan önemli bir hastalığın habercisi olma ihtimali yüksektir. Bu problemler çoğunlukla böbrek, idrar yolları ve özellikle idrar torbası…

Böbreğinde Taş Olan Çocuklarda Beslenme Önerileri

Taşı olan hastalarda yaşam tarzı, yeterli su tüketimi, kilo kontrolü ve beslenme alışkanlıkları temelde üzerinde durulması gereken konulardır. Bunların dışında aslında eğer saptanabilirse taşın cinsi diyet konusunu yönlendiren diğer bir etmendir. Saptanan taşın cinsine göre öneriler daha net olacaktır.

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonuna Dikkat!!!!

İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE) çocukluk yaş grubunda sık karşılaşılan problemlerdir. Erkek çocukların %2’si kız çocukların %3-8’i yaşamları boyunca en az 1 kez İYE geçirirler. İlk 3 ayda erkek çocuklarda daha sık görülürken 3…

Çocuk Nefroloji

Doç.Dr.Hakan Erdoğan

İletişim

0539 482 05 75

Cumhuriyet Mahallesi, FSM Bulvarı, Yağmur Sokak, Cadde 224 Sitesi, C Blok Kat:4 Daire:7 Nilüfer/Bursa