ÇOCUK NEFROLOJİ

ANA SAYFA

Nefroloji Çocukları

Fotoğraf Sergisi

Hastanemiz

İletişim

İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE)-Ek Bilgiler

ESBL (+) Bakteri varlığı (Extended Spectrum Beta Laktamaz=BetaLaktamaza genişletilmiş spectrum):

Alınan idrar KAB sonuçlarında sık karşılaşan bir durumdur ve Antibiyotik direnci hakkında bilgi verir. Gr(-) bakteri direnci hakkında bilgi verir ve üreyen mikroorganizmanın Beta Laktamaz'a dirençli olduğunu gösterir. Böyle bir sonuçla karşılaşıldığında;

 • Penisilinler
 • Sefalosporinler
 • Aminoglikozidlerin kullanılması anlamsızdır. 

Böyle bir durumda kullanılması gereken Antibiyotikler:

 • Karbapenemler (İmipenem, Meropenem, Ertapenem)
 • Nitrofurontaindir.

ESBL(+) Bakteriler:

 • E.Coli
 • Klebsiella Pnomoniae
 • Klebsiella Oxytoca
 • Proteus Mirabilis

ESBL (+) liği için risk faktörleri:

 • 3 ay içinde hospitalizasyon
 • Erkek cins
 • >65 Yaş
 • Antibiyotik kullanım öyküsü  söylenebilir.

İdrar KAB Besiyerleri:

İdrar KAB için en sık kullanılan besiyerleri

 • Kanlı Agar
 • Mc Conkey (EMB) besiyeridir.

Özellikle McConkey BY seçici ve ayırt edicidir. Tek Karbonhidrat laktozdur ve laktozu fermente eden E.Coli, Klebsiella ve Enterobacterler kırmızı renk oluşturarak tanınırlar.

 

Önceki Sayfa